Yarının Eğitimi Nedir?

Eğitimcilere ilham olmak, iyi uygulamaları keşfetmek ve eğitimin yarınlarını tasarlamak için biz Yarının Eğitimi Platformu olarak Yarının Eğitimi Zirvesi ile eğitimde başarılı ülkeleri eğitimcilerle buluşturuyor,

Yarının Eğitimi Seansları, Yarının Eğitimi Söyleşileri, Yarının Öğretmenleri gibi farklı başlıklarla eğitimin yarınları için çalışıyoruz.

21. yüzyıla nitelikli bireyler yetiştirmek istiyorsak, eğitim anlayışımızda ve öğretim yöntemlerimizde KÖKLÜ değişiklikler oluşturmak zorundayız.

Yarının Eğitimi;

 • Meslek İçin Değil, Hayat İçin Eğitim Veren
 • Toplum İçin, İnsanlık İçin, Çevre İçin Fayda Üreten
 • Özgürlükçü, Eşitlikçi, Bireysel Farklılıkları Gözeten ve Değerlendiren
 • Yeşil, Doğa, Sürdürülebilirlik, İnsan Hakları, İnsani Gelişim Gibi Sosyal ve Küresel Konulara Önem Veren
 • Bilim, Sanat ve Teknoloji Üretebilen; Girişimci, Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştiren bir eğitim olmalı!

Yarının Eğitimi;

 • Bireyin Yaratıcılık ve Hayal Gücünü Geliştiren
 • Derinlemesine Düşündüren, Sorgulatan ve Merak Ettiren
 • Özgür Düşünen, Bağımsız Karar Verebilen, Yenilikçi, Özgüven Sahibi, Barışçı Bireyler Yetiştirmeyi Hedefleyen
 • Problem Çözme, İletişim, Liderlik, Organizasyon ve Takım Çalışması Yetkinlikleri Gelişmiş Öğrenciler Yetiştiren bir eğitim olmalı!

Yarının Eğitimi;

 • Gelenekle Geleceği Buluşturan
 • Kişisel Gelişimi Destekleyen Ancak Aynı Zamanda Tevazuyu Geliştiren
 • Aklı, Kalbi ve Ruhu Besleyen, Tatmin Eden, Eğiten
 • Ülkenin İhtiyacı Olan Genç Girişimcileri, Profesyonelleri, Küresel Liderleri, Sosyal Liderleri Çok Boyutlu Yetiştiren, Geliştiren ve Geleceği Hazırlayan bir eğitim olmalı!

Yarının Eğitimi;

 • Araştırmayı, Soru Sormayı, Bilgi Toplamayı Teşvik Eden
 • Yaşam Boyu Öğrenme Bilinci Oluşturan
 • Zaman ve Mekan Kısıtlarından Arınmış, Değişim Esnekliğine Sahip
 • Herkesin Kendi Bireysel Tarzını ve Gücünü Keşfetmesini Sağlayan

Yepyeni ve Yarınlara Hitap Edecek Bir Eğitim ve Öğretim Olmalı.

Eğitimde ezbercilikten, tekdüzelikten, hantallıktan kurtulup Yarının Eğitimi Reformunu acilen hayata geçirmeliyiz.

Yarınların Eğitimi İçin Sana İhtiyacımız Var!

3 Comments

 • Mark Chapman
  Posted 23 Şubat 2017 15:59 0Likes

  Very interesting. Thanks!

  • Mark Chapman
   Posted 23 Şubat 2017 16:03 0Likes

   Other post are interesting too.

 • Mark Chapman
  Posted 23 Şubat 2017 16:04 0Likes

  Also there are some things i dislike but…

Leave a comment