EĞİTİM LİDERLİK AKADEMİSİ

ETKİLİ OKUL LİDERLİĞİ GELİŞİMİ

KAPSAMLI SERTİFİKA PROGRAMI

Dr. Olcay Yavuz

Educational Leadership & Policy Studies Department Educational Leadership Internship Coordinator

New Haven, Connecticut, America Southern Connecticut State University

Founding Editor, Journal of Educational Leadership and Policy Studies

Coordinator, STEM Leadership Institute Coordinator, The International Youth Leadership Academy

Amerika Southern Connecticut State Üniversitesinde Eğitim Liderliği, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanlarında uzman olan  Doç. Dr. Olcay Yavuz işbirliği ile hayata geçirdiğimiz Etkili Okul Liderliği Gelişimi Kapsamlı Sertifika Programı, eğitimcilerin, okul yöneticilerinin ve yönetici adaylarının 21. yüzyılın eğitimine liderlik etmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Her bir eğitim atölye şeklinde gerçekleşecektir. İnteraktif olarak katılımcılara kaynaklar ve dokümanlar ulaştırılacak, onların üzerinden karşılıklı bir eğitim tamamlanacaktır. 

Etkili Okul Liderliği Gelişimi Kapsamlı Sertifika Programı, uluslararası güncel örneklerle, sınıf içinde etkileşimli; takım çalışmaları ve simülasyonlarla uygulamaya dönük bir yapıda sürdürülecek.

Eğitimin Amacı Nedir?

Eğitim Liderlerini Geliştirme, Değerlendirme ve İyileştirme Modeli

Geleceğin etkili ve başarılı eğitim liderlerini yetiştirmek ve gelişmelerini sağlamak için kendi öz değerlendirmelerini sağlamak ve okul yönetimi ve liderlik programlarının etkinliğini artıracak yönlendirmelerde bulunmak. 

Amerika’dan ve dünyadan güncel zengin içeriğe hızlıca sahip olmak ve uygulamak.

Yönetici olarak çalışacak kişilerin, pozisyonun gerektirdiği işleri yapabilmeleri ve kendilerine bağlı çalışan kişileri idare edebilmeleri gerekmektedir. Mükemmel bir yönetici olabilmek için ise yönetim biliminde tanımlanan temel yaklaşımların bilinmesi gerekir. Programın amacı okullarda ve işletmelerde yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı pozisyonundaki kişilere, insan yönetiminde ve işlerin yürütülmesi konularında ayrıntılı bilgileri aktarabilmektir. Katılımcıları yöneticilik konusunda eğitmek ve bilinçlendirmektir. 

Eğitim Süresi: 11 Ay

Toplam 11 Liderlik Atölyesi

Programın dili Türkçe olacaktır. Program dokümanları içinde İngilizce dokümanlar da yer almaktadır.

Kimler Katılabilir?

  • Okul liderliği yetkinliklerini geliştirmek isteyen:
  • Eğitim kurumu genel müdürleri ve genel müdür yardımcıları
  • Okul müdürleri
  • Okul müdür yardımcıları
  • Deneyimli öğretmenler, akademik ya da idari yöneticilik deneyimi olan (zümre, bölüm, koordinasyon vb.) adaylar

Program Sonunda Verilecek Belgeler: ABD Southern Connecticut Üniversitesi’nden Onaylı Sertifika

PROGRAM İÇERİĞİ:

Liderlik Atölyesi 1: Kapsamlı Okul Psikolojik Danışmanlığı Programının Geliştirilmesinde ve Uygulanmasında Okul İdarecisi ve Psikolojik Danışman İşbirliği

Liderlik Atölyesi 2: Bilimsel Araştırma Temelli Müdahale (SRBI) Kullanarak Tüm Öğrencilerin Başarısını Artırma

Liderlik Atölyesi 3: STEM Eğitim Liderliği

Liderlik Atölyesi 4: Eğitim ve Okul Liderliğinde Yasal ve Etik Konular

Liderlik Atölyesi 5: Sosyal ve Duygusal Olarak Güçlü Çocukları Yetiştirmede Okul İdarecilerin Rolü

Liderlik Atölyesi 6: Öğrencilerin Başarısını Artırmak İçin Etkili Okul Aile, ve Toplum İşbirliği Sağlamada İdarecilerin Rolü

Liderlik Atölyesi 7: Okulda Güvenli ve Saygılı Öğrenme Ortamı Yaratmak için Yapıcı ve Onarıcı Eğitimsel Disiplin Programları Uygulama.

Liderlik Atölyesi 8: Öğrenci ve Okul Başarısına Odaklı Kapsamlı Liderlik Geliştirme ve Hazırlama Eğitimi

Liderlik Atölyesi 9: Zorlu Öğretmen, Personel, Veli ve Öğrenci Davranışlarını Başarıyla Yönetme Sanatı ve Bilimi

Liderlik Atölyesi 10: Uluslararası Eğitim Liderliği, Politika ve Uygulamalarını Öğrenci ve Okul Başarısını Arttırmak için Tanıma ve Kullanma

Liderlik Atölyesi 11: Çağdaş Liderlik Gelişim Perspektifleri ve Uygulamaları

Bilgi Formu
First
Katılmak İstediğiniz Etkinlikleri Seçiniz *